Facebook

Freistellungsbescheinigung

  • Freistellungsbescheinigung

    Freistellungsbescheinigung

Podatek budowlany (Bauabzugsteuer) jest to rodzaj podatku dochodowego przewidziany dla firm budowlanych wykonujących prace budowlane na terenie Niemiec.

Wysokość podatku budowlanego  wynosi 15% wartości wykonanej usługi.

W przypadku braku posiadania zaświadczenia zwolnienia z podatku budowlanego (Freistellungsbescheinigung), niemiecki odbiorca tej usługi ma obowiązek zatrzymać z wystawionego rachunku 15% kwoty, a nastepnie przekazuje tą kwotę do urzędu skarbowego.

Podwykonawcze firmy budowlane w Niemczech otrzymują w ten sposób pomniejszoną o podatek budowlany należność za wykonane prace. Nie jest to podatek sensu stricto, bo jeżeli złożymy roczny PIT, to Bauabzugsteuer zostanie nam zwrócony.

Powered by Quick.CMS