Facebook

Podatek w Niemczech

  • Podatek w Niemczech

    Podatek w Niemczech

Prowadząc działalność gospodarczą w Niemczech podlega się opodatkowaniu w każdym roku podatkowym. Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest złożenie deklaracji podatkowej w niemieckim urzędzie skarbowym. Dotyczy to także osób, których dochód nie przekroczył kwoty wolnej od podatku, tj. 8.652 € w roku podatkowym 2016, które nie osiągnęły żadnych dochodów lub nawet poniosły stratę.

Dokonując deklaracji rocznych można odliczyć wiele różnych kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Są nimi m.in. telefon, laptop, paliwo, bilety, narzędzia, ubrania robocze, koszty reklamy. Poniesiony koszt musi być potwierdzony dokonaniem płatności np. pokwitowaniem, fakturą, bądź wyciągiem bankowym przy płatności dokonanej przelewem.

Składając rozliczenie roczne w niemieckim urzędzie skarbowym wymagane jest zaświadczenie UE/ EOG z polskiego urzędu skarbowego potwierdzające dochody osiągnięte w Polsce, dokumenty potwierdzające składki ubezpieczeniowe, faktury wystawione i kosztowe, potwierdzenia otrzymania i dokonania płatności.

Termin złożenia deklaracji podatkowej to 31 maja roku następnego. Korzystając z usług kancelarii podatkowej termin ten można przedłużyć do 31 grudnia.

Powered by Quick.CMS